Ödüller

ÖDÜLLER
  1. “Intraobserver and interobserver reliability of Caterall, Herring, Salter-Thompson and Stulberg classification systems in Perthes disease” yazısı TOTBİD Pediatrik Ortopedi Şubesi 2004 yılı Türkiye adresli olarak yapılan ve uluslararası seçkilerde yer alan yayınlar arasında birinci olarak seçilmiştir.
  2. “Femoral uzatmanın sinir ve damarlara etkisi: sıçanlarda histopatolojik ve morfometrik değişiklikler” XI. Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülleri 2006 yılında deneysel çalışma dalında üçüncü olarak seçilmiştir.
  3. “The importance of surgeons’ experience on intraobserver and interobserver reliability of classification used for perthes disease” yazısı, Derviş Manizade Bilimsel Ödülleri 2006 yılında üçüncü seçilmiştir.
  4. “Femur proksimal bölge kırıklarında iki farklı biyolojik tespit yönteminin karşılaştırılması” 2009 yılında düzenlenen 21.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde “Posterde Güzel Türkçe Ödülü”nü kazanmıştır.
  5. “Beşinci metatars kırıklarında yatak başı ultrasonografinin tanısal doğruluğu” 2013 yılında Eskişehir’de düzenlenen 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi’nde “En iyi sözel bildiri” olarak seçilmiştir.
  6. “İntertrokanterik ntertrokanterik femur kırıklarının proksimal proksimal femoral femoral çivi antirotasyon (PFNA) ile lateral dekübit pozisyonda tespiti” 2015 yılında, klinik çalışma dalında “Akif Şakir Şakar Ödülü” nü almıştır.
  7. “Çocuklarda konservatif takip edilen deplase radius distal metafiz ve epifiz kırıkları normal dizilimde iyileşebilir mi?” 2016 yılında İstanbul’da düzenlenen 1. Ulusal Çocuk Ortopedi Kongresi’nde “En iyi poster bildirisi” olarak seçilmiştir.
  8. “Significant factors in the development of tight cast syndrome after closed reduction and casting of pediatric distal radius fractures” başlıklı poster sunumu; 2018 yılında Barselona’da düzenlenen 19.EFORT Annual Meeting organizasyonunda “Jacques Duparc Awards”a seçilmiştir.
  9. “Dega periasetabüler osteotomisi: Hasta bazlı sonlu elemanlar analizi çalışması” başlıklı sözlü bildirisi; 2019 yılında Antalya’da düzenlenen 29.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde “Çocuk Ortopedisi Sözlü Bildirileri Arasında Birincilik”e seçilmiştir.
  10.  “Pelvipedal alçı ile tedavi edilmiş çocuk femur diafiz kırıklarında alçı içersinde yer değiştirmeye neden olabilecek faktörlerin analizi” başlıklı sözlü bildirisi; 2022 yılında Antalya’da düzenlenen 31.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’nde “Çocuk Ortopedisi Sözlü Bildirileri Arasında Birincilik ödülü”ne seçilmiştir.