Kitaplar

KİTAPLAR

 1. Ortopedik ve Travmatolojik Aciller. Editors: İsmet Teoman Benli, Önder Kalenderer. Ankara: Karınca Ajans; 2022. ISBN: 978-605-67864-5-7.
 2. Erkuş S, Kalenderer Ö. Acil Serviste Uygulanan Kapalı Redüksiyon Teknikleri ve Alçılama. In: İsmet Teoman Benli, Önder Kalenderer (Eds.). Ortopedik ve Travmatolojik Aciller. Ankara: Karınca Ajans; 2022. pp. 165 – 183. ISBN: 978-605-67864-5-7.
 3. Kalenderer Ö, Erkuş S. Çocuk Kırıklarına Acil Yaklaşım. In: İsmet Teoman Benli, Önder Kalenderer (Eds.). Ortopedik ve Travmatolojik Aciller. Ankara: Karınca Ajans; 2022. pp. 187 – 231.
 4. Kalenderer Ö, Erkuş S. Humerus Proksimal Uç Kırıkları. In: Bülent Dağlar, Erman Ceyhan (Eds.) Temel Ortopedik Travma Başvuru Kitabı. Ankara: Karınca Ajans; 2022. pp. 583 – 589.
 5. Erkuş S, Kalenderer Ö. Humerus Kondil-Epikondil Kırıkları. In: Bülent Dağlar, Erman Ceyhan (Eds.) Temel Ortopedik Travma Başvuru Kitabı. Ankara: Karınca Ajans; 2022. pp. 601 – 610.
 6. Kalenderer Ö, Erkuş S. Ortopedik Sorunlar. In: Behzat Özkan (Ed.) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Pediatri. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevi, 2022. pp. 1478 – 1495.
 7. Erkuş S, Kalenderer Ö. Ortopedist Gözüyle Progressif Musküler Distrofi. In: Filiz Meryem Sertpoyraz (Ed.). Musküler Distrofi’ye Multidisipliner Yaklaşım. Ankara: Karınca Ajans; 2021. pp. 167 – 172.
 8. Erkuş S, Kalenderer Ö. Çocuklarda Ekstremite Yaralanmalarına Yaklaşım. In: Murat Anıl (Ed.). Pediatrik Travma. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. pp. 70-78.
 9. Çocuklarda Ortopedi Muayenesi. Editör: Önder Kalenderer
 10. 2017, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 11. Çocuklarda Ortopedi Muayenesi. Editör: Önder Kalenderer 2017, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 12. Bölüm: Çocuklarda Alt Ekstremitenin Nörolojik Muayenesi. Önder Kalenderer, Serkan Erkuş.
 13. Sayfa: 65-74. ISBN:978-605-67864-1-9
 14. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. Editörler: Önder Kalenderer, Melih Güven. 2016,
 15. Karınca Creative Ajans, Ankara.
 16. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. Editörler: Önder Kalenderer, Melih Güven. 2016, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 17. Bölüm: Çocuklarda Pes Ekinovarus komplikasyonları. Emre Bilgin, Önder Kalenderer. Sayfa: 153-163.
 18. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. Editörler: Önder Kalenderer, Melih Güven. 2016, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 19. Bölüm: Çocuklarda travma sonrası gelişen komplikasyonlar. Mert Kumbaracı, Önder Kalenderer. Sayfa: 195-211.
 20. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. Editörler: Önder Kalenderer, Melih Güven. 2016, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 21. Bölüm: Çocuklarda enfeksiyon hastalıkları komplikasyonları. Ali Turgut, Önder Kalenderer. Sayfa: 257-263.
 22. Ortopedi ve Travmatolojide Komplikasyonlar. Editörler: Önder Kalenderer, Melih Güven. 2016, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 23. Bölüm: Komponentlerin malpozisyonu, yanlış boyutlandırılması ve rotasyonel hatalar. Ali Turgut, Önder Kalenderer. Sayfa: 691-697.
 24. Ortopedi Asistan Klavuzu. Editör: İbrahim Azboy. 2016, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 25. Bölüm: TOTBİD Dergisi. Önder Kalenderer. Sayfa: 191-195.
 26. 1000 soruda UEGS. Editör: Semih Aydoğdu. 2016, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 27. Bölüm: Çocuk travması. Önder Kalenderer. Sayfa: 99-109.
 28. TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı. Editör: Prof. Dr. Feza Korkusuz. 2016, Bayt, Ankara.
 29. Bölüm: Kemik Dokusu, Önder Kalenderer, Ali Turgut. Sayfa: 287-307.
 30. Musculoskeletal Research and Basic Science. Editor: Feza Korkusuz. 2015, Springer,
 31. Bölüm: Bone. Önder Kalenderer, Ali Turgut. Page: 302-21.
 32. TOTBİD Dergisi 2013. Editör: Önder Kalenderer. 2015, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 33. TOTBİD Dergisi 2014. Editör: Önder Kalenderer. 2015, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 34. Erişkinlerde Ortopedik Muayene Yöntemleri. Editörler: Özkan Köse, Önder Kalenderer. 2015, Karınca Creative Ajans, Ankara.
 35. Bilimsel Çalışma Rehberi: Genç araştırmacılar için ipuçları. Editörler: Önder Kalenderer, Önder Kılıçoğlu. 2014, Bayt, Ankara.
 36. Bilimsel Çalışma Rehberi: Genç araştırmacılar için ipuçları. Editörler: Önder Kalenderer, Önder Kılıçoğlu. 2014, Bayt, Ankara.
 37. Bölüm: Önder Kalenderer. Derleme makale nasıl yazılır?
 38. Bilimsel Çalışma Rehberi: Genç araştırmacılar için ipuçları. Editörler: Önder Kalenderer, Önder Kılıçoğlu. 2014, Bayt, Ankara.
 39. Bölüm: Önder Kalenderer, Ali Turgut. Hakemler makalede ne arar?
 40. TOTEK Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. Editör: Prof. Dr. Feza Korkusuz. 2013, Bayt, Ankara.
 41. Bölüm: Kemik Dokusu, Önder Kalenderer, Ali Turgut. Sayfa: 175-93.
 42. TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık. Editör: Prof. Dr. İlhami Kuru. 2013, Bayt.
 43. Bölüm Editörü Önder Kalenderer.
 44. TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık. Editör: Prof. Dr. İlhami Kuru. 2013, Bayt.
 45. Bölüm: Erişkin Travma Testi ve Cevapları. Önder Kalenderer. Sayfa: 201-42.
 46. Açık kırıklara yaklaşım. Editör: Önder Kalenderer, 2013, Bayt, Ankara.
 47. Çocuk Ortopedisi. Editör: Prof. Dr. Emre Çullu. Bayçınar Tıbbi Yayımcılık, 2012. İstanbul.
 48. Bölüm:6. Çocuklarda alt ekstremite kırıkları. Haluk Ağuş, Önder Kalenderer, Cemil Kayalı. Sayfa: 67-84.
 49. Yenişehir Kampüs Yayınları Asistan El Kitabı. 2014. Editör: Prof. Dr. Gökhan Akbulut.
 50. Bölüm: Bilimsel Teşvik Komisyonu nedir? Nasıl çalışır? Başvuru nasıl yapılır? Önder Kalenderer, Sayfa: 116-9.
 51. Ortopedik travmada yumuşak doku problemlerinin tedavisi. Thieme. Çeviri editörü: Yalım Ateş.
 52. Bölüm: Olgular 12.2.3.2. Çeviri: Önder Kalenderer.2013. Palme Yayımcılık.
 53. Operative Techniques in Orthopaedic Surgery. Lippincott Williams & Williams, 2012. Editor: Sam W. Wiesel. Pediatric Fractures. Çeviri editorü: Mustafa Başbozkurt.
 54. Bölüm: Çocuk Kırıkları. Çeviri: Önder Kalenderer. 2015. Güneş Tıp Kitabevleri.
 55. Rockwoof and Wilkin’s Fractures in Children. Lippincott Williams & Williams, 2011. Yazarlar: James Beaty, James R. Kasser. Rockwoof and Wilkin’s Çocuk Kırıkları. Çeviri editörü: Uğur Şaylı, Cemil Yıldız.
 56. Bölüm: Dirsek: Fizis kırıkları, distal humerusun apofizeal yaralanmaları, troklea osteonekrozu ve T şeklindeki kondil kırıkları. Çeviri: Önder Kalenderer. Güneş Tıp Kitabevleri.